UVJETI KORIŠTENJA

Ovdje navedeni uvjeti korištenja pisanih materijala, popisa proizvoda i usluga (Materijala) s internet stranica Sphera pravila su koja se odnose na sve korisnike te internet stranice. Svako korištenje www.spherasystems.eu podložno je niže navedenim uvjetima.

Svi sadržaji objavljeni na www.spherasystems.eu vlasništvo su Sphere i smiju se koristiti samo u privatne i nekomercijalne svrhe te se ne smiju kopirati, reproducirati ili na bilo koji način distribuirati bez pismenog pristanka Sphere.

Autorska prava

Sadržaj www.spherasystems.eu zaštićen je autorskim pravom koje pripada www.spherasystems.eu, ili mu je ustupljeno, a u vlasništvu je trećih osoba. Sphera također posjeduje autorsko pravo uređivanja, izbora i usklađivanja sadržaja ove lokacije. Nadalje, ova lokacija sadrži zaštitne znakove, imena pojedinaca i drugo slično intelektualno vlasništvo u posjedu Sphere ili u vlasništvu trećih osoba, a Sphera je nositelj licence. Ne smijete smatrati da je bilo koji sadržaj na ovoj lokaciji za upotrebu bez ograničenja. Treba se zatražiti pismena dozvola za umnožavanje. Svaka povreda istih prava, zlonamjerna ili slučajna, predstavlja ozbiljno kršenje uvjeta korištenja materijala s internet stranica te će Sphera materijalno i krivično goniti takvog počinitelja.

Osim ako je drugačije naznačeno, sva autorska prava za produkciju www.spherasystems.eu (uključujući, ali ne i ograničavajući se samo na tekstove, audio i video snimke, fotografije, grafike i software), vlasništvo je Sphere ili mu je dano pravo na korištenje.

Svaka preinaka, kopiranje ili preuzimanje dijelova sadržaja www.spherasystems.eu , u neki drugi medij, bilo u tisku ili elektroničkoj formi, izričito je zabranjeno, osim uz pismeno odobrenje Sphere. U tom slučaju, Sphera treba biti navedena kao vlasnik Materijala koji se ne smije preprodavati niti mijenjati bez naše dozvole.

Funkcionalnost internet stranice

Sphera će uložiti razumne napore da održi www.spherasystems.eu stranice potpuno funkcionalnima i da sve objavljene informacije budu točne i potpune, ali nije odgovoran za povremeno nefunkcioniranje stranica, eventualnu netočnost informacija uzrokovanu trećim stranama, kao niti za bilo kakvu štetu nastalu korištenjem netočnih ili nepotpunih informacija ili nemogućnošću pristupa istima. Stranicama www.spherasystems.eu pristupa se putem interneta. Internet je internacionalna računalna mreža koju Sphera ne kontrolira već je na nju samo vezan te zbog toga ne može garantirati dostupnost servisa i informacija koje direktno ne kontrolira. Sphera zadržava pravo promjene bilo kojih sadržaja objavljenih na www.spherasystems.eu u bilo koje vrijeme i bez prethodne najave. Navedeni uvjeti odnose se na nekoliko segmenata:

Sigurnost podataka

Radi sigurnosti podataka na ovoj adresi, te kako bismo osigurali da ova usluga bude pristupačna svim korisnicima, ovaj računalni sustav koristi softver programe koji prate posjete na mrežu te prepoznaju neovlaštene pokušaje otpreme ili izmjene podataka kao i one koji bi mogli prouzročiti štetu na neki drugi način. Neovlašteni pokušaji otpreme ili izmjene podataka na ovoj lokaciji strogo su zabranjeni.

Tajnost podataka

Sphera sakuplja podatke statističke obrade posjećenosti www.spherasystems.eu stranica. Naglašavamo da prilikom posjete ovim stranicama, vaši osobni podaci ostaju tajni. Obvezujemo se da, osim u svrhu zakonske istrage, nećemo drugim stranama dati podatke koje smo primili.

Jamstva i uskraćivanje prava

Materijal na ovoj internet lokaciji na raspolaganju je bez jamstava bilo koje vrste, bilo izričitih ili impliciranih. Svaki korisnik izričito prihvaća korištenje ove internet lokacije na svoju vlastitu odgovornost. Sphera ne jamči da će ova internet lokacija uvijek biti dostupna i raspoloživa, te da neće sadržavati greške ili viruse, ili da će na njoj objavljeni podaci biti točni i pouzdani.

Sphera ne odgovara za štetu ili povredu (uključujući, ali ne isključivo, posebnu ili posljedičnu štetu) koja može biti rezultat korištenja ili nemogućnosti korištenja bilo kojeg dijela ove internet lokacije, ili nečega što je u njoj objavljeno ili dodano od strane drugih korisnika.

Nadalje, Sphera ne preuzima nikakvu zakonsku odgovornost za točnost, potpunost ili korisnost podataka, postupaka ovdje prikazanih, te ne jamči da korištenje informacija, proizvoda ili postupaka neće uznemirivati privatna prava.

Sphera ne daje jamstvo ili pravo prigovora u pogledu točnosti i potpunosti bilo kojih materijala koji se nalaze na njezinim internet stranicama i te materijale treba uzeti takvima kakvi jesu, te se Sphera ne smatra odgovornim za eventualne posljedice koje mogu proizaći iz drugačijeg tumačenja materijala na internet stranicama.

Medijski subjekti i ostali korisnici koji koriste ove internet stranice, izrijekom prihvaćaju izvršiti naknadu Spheri za bilo kakva i sva potraživanja, troškove, štete ili odgovornosti koje nastaju nesavjesnim korištenjem materijala s internet stranica od strane istog korisnika, uključujući i bilo kakvu izravnu, neizravnu, slučajnu, posebnu ili posljedičnu štetu.

Točnost podataka

Svi podaci sadržani na internet stranicama www.spherasystems.eu ne moraju biti u cijelosti potpuni niti ispravni. Sphera ne jamči potpunu točnost niti cjelovitost objavljenih podataka. U rijetkom slučaju pogreške Sphera će istu nastojati ispraviti u svom ažuriranju sadržaja internet stranica. Točnost podataka objavljenih na internet stranicama najviše ovisi o načinu iznošenja tih podataka u javno dostupnim izvorima.

Svi sadržaji objavljeni na ovom web podliježu zaštiti autorskih prava. Neovlašteno korištenje bilo kojeg dijela web i sadržaja smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi.

U daljnjem tekstu pojašnjeni su uvjeti pod kojima se prikupljaju i koriste podaci koje je korisnik dostavio putem obrasca. Ukoliko se ne slažete sa sadržajem daljnjeg teksta, molimo da ni u kojem slučaju ne ostavljate svoje podatke na ovom webu. Svrha prikupljanja podataka putem obrasca je uspostaviti kontakt s korisnikom kako bi se međusobno informirati o aktivnostima koje radimo. Sve dostavljene podatke od korisnika smijemo koristiti za potrebe informiranja, obavještavanja i promocije o proizvodima i aktivnostima koje provodimo. Korisnik je suglasan da mu na periodičkoj bazi šaljemo informacije o našim aktivnostima. Svi se podaci o korisnicima strogo čuvaju i dostupni su samo osobama kojima su ti podaci nužni za obavljanje posla. Ni u kojem slučaju nećemo dostaviti, niti razotkriti podatke korisnika trećim osobama. Od navedenog se izuzima uvid od strane ovlaštenih službi izvršne i sudske vlasti Republike Hrvatske, za potrebe istražnih radnji temeljem valjanog sudskog naloga.

Mi redovito dajemo korisnicima mogućnost izbora o upotrebi njihovih podataka, uključujući mogućnost odluke žele li ili ne žele da se njihovi podaci uklone s lista koje se koriste za marketinške kampanje.