EU PROJEKTI

Projekt je sofinancirala Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Naziv projekta: Promocija blagovne znamke SPHERA skozi sodelovanje na sejmih v tujini.

Kratek opis projekta: Dne 02.02.2018 obrt “OREŠKI MIZARSTVO”, Silvio Oreški je podpisal z Ministrstvom za gospodarstvo Republike Hrvaške in z Hrvaško agencijo za malo gospodarstvo, inovacije in investicije, Pogodbo o dodelitvi brezpovratnih sredstev za izvedbo projekta pod imenom “ Promocija blagovne znamke SPHERA skozi sodelovanje na sejmih v tujini”, referenčna oznaka pogodbe KK.03.2.1.07.0006. Izvedba projekta sofinancirana je iz Evropskih strukturnih in investicijskih skladov v finančnem obdobju 2014-2020. Izvedba tega projekta bo omogočila povečanje konkurenčnosti, širjenje prodajne mreže na ciljne trge Nemčije in Avstrije, nastopanje na sekmih v tujini, dvig prihodkov in izvedbo novih marketinških akrivnosti.

Ciljevi projekta: Splošni cilj projekta je povečanje konkurenčnosti obrta skozi krepitev prodajne mreže na tujih trgih Nemčije in Avstrije. Ostali cilji projekta so povečanje prihodkov prodaje, povečanje prihodkov od izvoza, sklenitev novih izvoznih pogodb z mednarodnimi partnerji skozi sodelovanje na 4 sejmih.

Pričakovani rezultati projekta:

  • Rast prihodkov od prodaje
  • Rast prihodkov od izvoza
  • Povečanje informiranosti trga Nemčije in Avstrije o izdelkih obrti
  • Izvedba projekta v skladu z zadanimi zakonskimi procedurami

Skupna vrednost projekta: 855.156,11 Kn

Vrednost EU financiranja projekta: 726.882,69 Kn

Obdobje trajanja projekta: 01.09.2017 – 01.11.2019.

Kontakt oseba za več informacij: Silvio Oreški, info@oreski.hr, + 385 91 246 5505

Več informacij na:

HYPERLINK “http://www.strukturnifondovi.hr/” www.strukturnifondovi.hr  i HYPERLINK “https://sktrnifondov.hr/natjecaji/internacionalizacija-poslovanja-msp-ova/” https://strukturnifondovi.hr/natjecaji/internacionalizacija-poslovanja-msp-ova/