PRAVILA O PRIVATNOSTI

Vaša privatnost nam je važna, stoga ovim uvjetima uređujemo način prikupljanja, čuvanja i korištenja osobnih podataka koje kao korisnik naše web stranice dobrovoljno ustupate pristupom na našu web stranicu.

U smislu ovih uvjeta, osobni podaci su podaci koji se odnose na pojedinca fizičku ili pravnu osobu, pomoću kojih se isti može izravno ili neizravno identificirati. SPHERA zakonito, pošteno i transparentno obrađuje Vaše osobne podatke, jedino i isključivo u svrhu s kojom su prikupljeni, a uvjeti odnose se isključivo na osobne podatke prikupljene iz mrežnih izvora koji sadrže poveznicu na našu web stranicu. Prikupljanje osobnih podataka iz bilo kojih drugih izvora je isključeno.

SPHERA prikuplja Vaše osobne podatke u svrhu promocije, promidžbe te prodaje svojih proizvoda i usluga. Primjerice, SPHERA može prikupljati i koristiti osobne podatke korisnika u svrhu informiranja o proizvodima i uslugama, slanja promidžbenih poruka o drugim proizvodima i uslugama te u svrhu komunikacije s korisnicima. Osobni se podaci čuvaju sukladno važećim zakonskim propisima u vremenskom trajanju potrebnom za ispunjenje navedene svrhe.

U slučaju da SPHERA namjerava dodatno obrađivati osobne podatke u svrhu koja je različita od one za koju su Vaši osobni podaci prikupljeni, SPHERA će Vas kontaktirati te dodatno informirati o drugoj svrsi obrade vaših osobnih podataka zajedno sa svim drugim relevantnim informacijama. Međutim, SPHERA pridržava pravo da u određenim slučajevima provede dodatnu obradu podataka u opsegu koji je dopušten ili propisan zakonom.

Pristupom na našu web stranicu, Facebook, Instagram ili You tube profil pristajete na prikupljanje i korištenje Vaših osobnih podataka sukladno ovdje navedenim uvjetima te dajete svoju suglasnost da SPHERA može prema vlastitom nahođenju bez prethodne obavijesti izmijeniti, dopuniti, brisati ili na bilo koji način ažurirati uvjete zaštite Vaših osobnih podataka. SPHERA će sve promjene objaviti na svojoj web stranici uz naznaku osobnih podataka koji se prikupljaju te sredstava i svrhe obrade istih, kao i uvjeta pod kojima se osobni podaci mogu dati na uvid.

U svakom trenutku možete provjeriti jesu li Vaši osobni podaci ažurni i točni, odnosno u svakom trenutku možete od SPHERE zatražiti pristup Vašim osobnim podacima koji se prikupljaju, ispravak ili brisanje Vaših osobnih podataka, kao i zatražiti ograničenje obrade Vaših osobnih podataka. Također, u svakom trenutku možete povući svoj pristanak za obradu Vaših osobnih podataka, zatražiti da Vam prestanemo slati e-mail newslettere i obavijesti na Vašu adresu, kao i izjaviti prigovor na postojeću obradu. Svoj pisani zahtjev uputite e-poštom na adresu info@spherasystems.eu. Vaš ćemo zahtjev riješiti brzo i na primjeren način. U slučaju povrede Vaših osobnih podataka imate pravo na podnošenje prigovora Agenciji za zaštitu osobnih podataka.

Našoj web stranici možete pristupiti bez prijave ili registracije, odnosno bez otkrivanja Vašeg identiteta.

SPHERA izričito izjavljuje da neće prodavati, dijeliti ili na bilo koji drugi način, ustupiti Vaše osobne podatke trećim osobama, osim pod uvjetom i na način određen ovim uvjetima. SPHERA pridržava pravo povremeno trećim osobama, koje se unajmljuju za pružanje određenih usluga u ime ili za račun SPHERE ili u svezi s drugim poslovnim djelatnostima ustupiti Vaše osobne podatke na daljnju obradu, jedino i isključivo u svrhu koja se podudara s prvobitnom svrhom prikupljanja podataka za koju ste dali svoj pristanak, o čemu će SPHERA posebno voditi računa.

SPHERA može prikupljati i obrađivati anonimne podatke o pristupu svojoj web stranici i pretragama koje posjetitelji provode. Takvi anonimni podaci koriste se u interne svrhe poboljšanja proizvoda i usluga, kao i izrade internih statistika.

U navedenu svrhu naša web stranica koristi kolačiće (cookies) koji prikupljaju podatke o Vašoj adresi e-pošte, nazivu domene te datumu i vremenu pristupanja stranicama. Kolačići se ne mogu koristiti za otkrivanje Vašeg identiteta. Kolačići koje koristimo su sljedeći:

_ga

Trajanje: 2 godine

Svrha: Koristi Google Analytics za razlikovanje korisnika.

_gat

Trajanje: 1 minuta

Svrha: Koristi Google Analytics za regulaciju stope zahtjeva.

_gid

Trajanje: 24 sata

Svrha: Koristi se za identifikaciju korisnika.

csrftoken

Trajanje: 1 godina

Svrha: Pruža zaštitu protiv radnji vezanih za online krađu identiteta.

sessionid

Trajanje: 2 godine

Svrha: Sesijski kolačići služe za bilježenje i pamćenje korisnikovih akcija na samom web mjestu, npr. unos podataka u forme ili odabir jezika. Ne prikupljaju informacije s korisnikovog računala.

SPHERA ne prikuplja i ne obrađuje osobne podatke maloljetnika. Iznimno, u slučaju prikupljanja osobnih podataka maloljetnika, roditelje ćemo obavijestiti o vrsti osobnih podataka koji se prikupljaju od osoba mlađih od 18 godina i/ili ponuditi im mogućnost opoziva suglasnosti za prikupljanje, korištenje i ustupanje osobnih podataka njihove djece trećim osobama.

Svoje komentare, pritužbe ili prijedloge za poboljšanje ovih uvjeta možete poslati putem e-pošte na adresu info@spherasystems.eu.