SLOPE

Slope je ormar istaknutih elegantnih dijagonala koje, osim što pridonose stvaranju karaktera, imaju i funkcionalnu ulogu jer tvore ručke za jednostavno otvaranje  čitavom  visinom ormara. Slope je ormar koji svojim suptilnim karakterom omogućava stilsko uklapanje u različite ambijente, a široki spektar odabira materijala daje mu visoku mogućnost personalizacije.