BUMP

Bump je ormar koji karakteriziraju profilacije u frontama vrata nastale najnovijom tehnologijom izrade. S obzirom da se razmak profiliranih linija na frontama mijenja, ovisno o slaganju fronti, postižu se različiti trodimenzionalni efekti. Lines je ormar koji savršeno pristaje sofisticiranom stilu, uz visoki naglasak na moderan dizajn.