SLOTA

Kuhinju Slota krasi funkcionalnost i zaigrani dizajn uz lakoću prilagodbe svakom prostoru. Inovacija je u sistemu otvaranja, umjesto ručkica na frontama ladica nailazimo na vertikalne i horizintalne utore. Osim što olakšavaju otvaranje, utori stvaraju zanimljivu vizualnu igru koja čini identitet kuhinje. Kombinacijom zatvorenih i otvorenih elemenata, otvara se mogućnost kreiranja savršenog spoja tradicionalnog i modernog dizajna kuhinje.