EU PROJEKTI

 

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj

 

Naziv projekta: Promocija branda SPHERA kroz sudjelovanje na inozemnim sajmovima

Kratki opis projekta: Dana 02.02.2018. obrt „OREŠKI STOLARIJA“ Silvio Oreški potpisao je s Ministarstvom gospodarstva, poduzetništva i obrta te Hrvatskom agencijom za malo gospodarstvo, inovacije i investicije, Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava u svrhu provedbe projekta pod nazivom „Promocija branda SPHERA kroz sudjelovanje na inozemnim sajmovima“, referentna oznaka ugovora KK.03.2.1.07.0006. Provedba projekta sufinancirana je iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova u financijskom razdoblju 2014.-2020.

Provedba ovog projekta omogućit će povećanje konkurentnosti, širenje prodajne mreže na ciljana tržišta Njemačke i Austrije nastupom na inozemnim sajmovima, rast prihoda i provedbu marketinških aktivnosti.

Ciljevi projekta: Opći cilj projekta je povećanje konkurentnosti obrta kroz jačanje prodajne mreže na inozemnim tržištima Njemačke i Austrije. Ostali ciljevi projekta su povećanje prihoda od prodaje, povećanje prihoda od izvoza, sklapanje novih ugovora o izvozu s međunarodnim partnerima kroz sudjelovanje na 4 sajma.

Očekivani rezultati projekta:

  • Rast prihoda od prodaje
  • Rast prihoda od izvoza
  • Rast tržišne svijesti o proizvodima obrta na tržištu Njemačke i Austrije
  • Projekt proveden u skladu sa zadanim procedurama

Ukupna vrijednost projekta: 855.156,11 Kn

EU sufinanciranje projekta:  726.882,69 Kn

Razdoblje provedbe projekta: 01. rujna 2017. – 01. studenog 2019.

Kontakt osoba za više informacija: Silvio Oreški, info@oreski.hr, + 385 91 246 5505

Više informacija na www.strukturnifondovi.hr  i https://strukturnifondovi.hr/natjecaji/internacionalizacija-poslovanja-msp-ova/